Modulválasztási kisokos

Oláh Ágnes tagunk írása

Az egyetemi évek alatt a tanuláson kívül többször is kell hoznunk különféle döntéseket nekünk hallgatóknak. Ezek lehetnek kisebb, nagyobb jelentőségűek.

Ilyen kardinális kérdés a modulválasztás.

A modulválasztásról

A jogász képzés hetedik szemeszterében kell kiválasztani, hogy kívánunk-e szakosodni valamely jogterületre vagy maradunk az általános képzésen. Sok előnye lehet egy-egy modulos képzésnek is. Ha már tudjuk, hogy pontosan milyen jogterülettel is szeretnénk foglalkozni a jövőben és az bele is illeszkedik valamelyik képzésbe, akkor mindenképp érdemes lehet azon az útvonalon haladni. Ha még nincsenek ilyen határozott elképzeléseink vagy éppen egyik modul sem mozgatta meg a fantáziánkat, még mindig ott van az általános képzés.

Jelentkezés

Mint említettem, a hetedik, azaz az őszi szemeszterben kell kitalálni, hogy merre is tovább? A modulra a Neptun rendszeren keresztül lehet jelentkezni. Fontos megemlíteni, hogy aki általános szakon kíván maradni, annak is jelentkeznie kell a Neptunban, anélkül nem folytathatja a tanulmányait. A modulválasztás előtt a Tanulmányi Osztály hallgatói fórumot szervez a diákoknak. Ezen jelen van minden modulnak a vezetője és az oktatási dékánhelyettes. Itt körvonalazódik, hogy mit is kínálnak a képzésen belül és milyen elvárások vannak.

Milyen modult lehet választani?

A szakmodulok elvégzése a munkaerőpiacon versenyelőnyt jelent azokhoz a hallgatókhoz képest, akik az adott jogterületen nem rendelkeznek specializációval.

Négy modul közül lehet választani: általános, bűnügyi, nemzetközi és üzleti.

Általános szakon nincsen elvárás, oda bárki jelentkezhet.

Bűnügyi modulban az a hallgató folytathatja a tanulmányait, aki a jelentkezést megelőzően valamennyi lezárt félév súlyozott tanulmányi átlageredményeinek átlagából, valamint Büntetőjog I-II-III-IV. tárgyak tanulmányi átlagából számított pontszámcsökkentő sorrendben felvételt nyer.

Nemzetközi modulon a Nemzetközi jog I. és Európa jog I. jegyek átlaga számít, illetve itt van felvételi elbeszélgetés is.

Üzleti jogi képzésen Polgári jog I-II-III-IV. és Munkajog I-II. tárgyak jegyeinek az átlaga alapján lehet bekerülni.

Az általános szakon nincsen létszámkorlátozás, mindenkit felvesznek, a többi képzésnél maximum 20-20 főt tudnak felvenni.

A tanulmányok befejezését követően minden hallgató egységes jogászdiplomát kap, viszont aki valamelyik modult elvégezte, az oklevél mellé egy betétlapot fog kapni, amely tanúsítja, hogy a Bűnügyi tudományok, az Üzleti jog vagy a Nemzetközi jog területén a Karon speciális ismereteket szerzett. Ezt természetesen nem kötelező felhasználni, mindenki maga döntheti el, hogy becsatolja-e az önéletrajzához vagy sem. A szakosodástól tehát nem kell félni, ugyanúgy felkészít a záróvizsgákra, mind az általános képzés, ezzel csak gazdagabbá válhattok!