Legyünk közhasznúak!

Balogh Ivett tagunk írása

Egyre többen dobálóznak a közhasznúság fogalmával, nem is tudva pontosan mit is rejt. Pedig hasznossága, és társadalom-élénkítő funkciói figyelemreméltóak, és többet jelent, mint csak adóink 1%-a.

 

Mitől leszünk közhasznúak?

Ezt a jogi minősítést bármely egyesület, alapítvány és gazdasági társaság meg tudja szerezni, a törvényi feltételek teljesítése után.  Az egyik legfontosabb elem e feltételek közül, hogy olyan tevékenységet végezzen, amely a létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Tehát a szervezetnek egy magasabb, a közösség javát szolgáló feladat ellátása lesz a célja. Az ilyen feladatok vegyes tárháza mutatkozik meg előttünk: összefuthatunk olyan egyesülettel, amely a nyugdíjas személyek számára rendeznek eseményeket, vagy akár komoly erőfeszítéseket végeznek a környezetvédelem területén. Szükségszerű olyan célok megvalósítása, amelyeknél lehetséges, sőt valószínű, hogy csak ráfizetéses megoldásokkal lehetséges elérni. A közhasznú szervezetnél a profitorientáltság teljességében kizárt.

Törvényi feltételek

Olyan szervezet kezdheti meg a közhasznúvá történő nyilvánítást, amelyet Magyarországon már két éve bejegyezetek, valamint a létesítő okirata tartalmazza a közhasznú tevékenységet. Szükséges, hogy a szervezet rendelkezzen megfelelő társadalmi támogatottsággal. Azonban nem elegendő a társadalmi támogatottság rendelkeznie kell megfelelő erőforrásokkal, melynek bizonyítására a benyújtást megelőző két lezárt üzleti év beszámoló lesz alkalmas. A beszámolók vizsgálata során két feltétel egyikének kell megvalósulnia: (1)

  • Egy éves bevételnek meg kell haladni az 1 millió forintot, vagy
  • Két év alatt nem ment negatívba a szervezet mérlege.

Bejegyzés

Ezen feltételek megfelelése esetén elindulhat a közhasznúság nyilvántartásba vételének folyamata, amelyet mindig az illetékes bíróság végez. A nyilvántartásba vétel során alaposan megvizsgálják, hogy a szervezet létesítő okirata a megfelelő módon tartalmazza-e a közhasznú célt.  A bejegyzést követően kezdheti meg működését az szervezet közhasznúan. Lehetséges, hogy ez nagy változást a szervezet gyakorlati életében nem eredményez, mivel e célok megvalósítását végezték már előtte is. Ezek helyett a különböző kedvezmények, amelyek e cím megszervezésével járnak fogják megkönnyíteni a szervezet működését annak érdekében, hogy nagyobb hatékonysággal tudjanak majd fellépni a közhasznú cél megvalósításban.

 

 

(1) 2011. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról