Belkapcsolat Szekció

Pro Jure Belkapcsolat Szekció

A belkapcsolati szekció egyik legmeghatározóbb feladata az egyesület belső egységének,
összetartásának erősítése. Működésének célja, hogy kreatív feladatokon és programokon keresztül
elősegítse az egyesületi tagok közötti csapatépítést és, hogy ezzel együtt megteremtse a hatékony
együttműködés alapjait. Ennek keretében kerül megrendezésre minden félévben az úgynevezett
Szekciók Közötti Tusa (SZKT), amely egy három hónapon átívelő versenyzést jelent a szekciók között.
A versenyfeladatok kitalálása, előkészítése és megvalósítása a belkapcsolati szekció tagjainak
feladata, az ehhez kapcsolódó kreativitásnak csak a képzelet szab határt. Másik fontos elemét adja a
belkapcsolati szekció működésének a felvételi eljárás megszervezése és lebonyolítása, amelynek
keretében az egyesületünkbe jelentkezőket felvételiztetjük. Mindezen túlmenően apróbb feladatok
színesítik a szekció mindennapjait, ilyen például a nemzeti ünnepeinkkel összefüggő, egyesületen
belüli megemlékezések megrendezése, a közgyűlési jegyzőkönyvek vezetése, valamint az egyesületi
véleménydoboz „kezelése”.

Tagok:

Approved

Verebélyi Valentin
Szekcióvezető

Approved

Tucsek Máté
Szekciótag

Approved

Ádám Benedek Attila
Szekciótag

Approved

Balogh Ivett
Szekciótag

Approved

Verebélyi Valentin
Szekciótag

Approved

Hörömpő Melitta
Szekciótag