Belkapcsolat Szekció

Pro Jure Belkapcsolat Szekció

A belkapcsolati szekció egyik legmeghatározóbb feladata az egyesület belső egységének,
összetartásának erősítése. Működésének célja, hogy kreatív feladatokon és programokon keresztül
elősegítse az egyesületi tagok közötti csapatépítést és, hogy ezzel együtt megteremtse a hatékony
együttműködés alapjait. Ennek keretében kerül megrendezésre minden félévben az úgynevezett
Szekciók Közötti Tusa (SZKT), amely egy három hónapon átívelő versenyzést jelent a szekciók között.
A versenyfeladatok kitalálása, előkészítése és megvalósítása a belkapcsolati szekció tagjainak
feladata, az ehhez kapcsolódó kreativitásnak csak a képzelet szab határt. Másik fontos elemét adja a
belkapcsolati szekció működésének a felvételi eljárás megszervezése és lebonyolítása, amelynek
keretében az egyesületünkbe jelentkezőket felvételiztetjük. Mindezen túlmenően apróbb feladatok
színesítik a szekció mindennapjait, ilyen például a nemzeti ünnepeinkkel összefüggő, egyesületen
belüli megemlékezések megrendezése, a közgyűlési jegyzőkönyvek vezetése, valamint az egyesületi
véleménydoboz „kezelése”.

Tagok

Approved

Dr. Hussein Jasmine
Szekcióvezető

Approved

Váczi Kristóf
Szekciótag

Approved

Tucsek Máté
Szekciótag

Approved

Ádám Benedek Attila
Szekciótag

Approved

Balogh Ivett
Szekciótag

Approved

Verebélyi Valentin
Szekciótag

Approved

Balog Imola
Szekciótag

Approved

Hörömpő Melitta
Szekciótag

Approved

Balázs Levente
Szekciótag

Approved

Oláh Ágnes Anikó
Szekciótag