Program Szekció

Pro Jure Program Szekció

Hogy mi is a program szekció…?

Első hallásra sokan azt gondolják, hogy az egyes programokat kizárólag a mi szekciónk szervezi, bonyolítja le, ez olyan részben igaz is, hogy a szekció egyfajta háttérszervező, koordináló feladatot lát el az egyes programok kapcsán. Miután egyesületi szinten megtörtént az egyes programok megszavazása, a szekció tagjai a vezető közbenjárásával „felosztják” egymás között az egyes programokat és mindenki az adott program szervezőjével felveszi a kapcsolatot, tájékoztatja a többi szekciótagot a program időpontjáról, helyszínéről, költségeiről stb. és amennyiben a program szervezője segítséget kér, akkor be is segít az adott esemény lebonyolításában.

Emellett, mint minden más szekciónak a szekciónak is vannak olyan programjai, amelyet minden évben lebonyolít többek között itt emelnénk ki a tanár-diák vetélkedőt, ahol is cél a hallgatók és tanárok közötti átlagos egyetemi eseménytől eltérő kapcsolatteremtés. Az egyesület az ÁSZ napon is képviselteti magát azzal, hogy az egyes csapatsportokban egyesületi szinten indul, itt az egyes csoportok összeállításáért a szekciónk vállalja a felelősséget.

Minden évben az egyesület végzős, lediplomázott tagjait megtiszteljük azzal, hogy egy emlékfelidézős, képnézegetős búcsúztatóval lepjük meg őket, ennek lebonyolítását is a program végzi. Csapatunk megfelelő működéséhez a tagoknak ismerniük kell egymást, amelyet úgy segítünk elő, hogy az egyes szekcióüléseken nemcsak az egyesülettel kapcsolatos feladatokat beszéljük meg egymással, hanem előtérbe kerülnek az egyes tagokkal összefüggő történések megvitatása és az együttevések is.

Approved
Kelemen Bálint
Szekcióvezető
202462436
Approved
Visnyei Violetta
Szekciótag
06203986673
Approved
Hegyi Eszter
Szekciótag
+36702821916
Approved
dr. Németh György Attila
Szekciótag
+36304791993
Approved
Balog Imola
Szekciótag
06308646249
Approved
Komár Kinga
Szekciótag
+36202688488