Program Szekció

Pro Jure Program Szekció

Hogy mi is a program szekció…?

Első hallásra sokan azt gondolják, hogy az egyes programokat kizárólag a mi szekciónk szervezi, bonyolítja le, ez olyan részben igaz is, hogy a szekció egyfajta háttérszervező, koordináló feladatot lát el az egyes programok kapcsán. Miután egyesületi szinten megtörtént az egyes programok megszavazása, a szekció tagjai a vezető közbenjárásával „felosztják” egymás között az egyes programokat és mindenki az adott program szervezőjével felveszi a kapcsolatot, tájékoztatja a többi szekciótagot a program időpontjáról, helyszínéről, költségeiről stb. és amennyiben a program szervezője segítséget kér, akkor be is segít az adott esemény lebonyolításában.

Emellett, mint minden más szekciónak a szekciónak is vannak olyan programjai, amelyet minden évben lebonyolít többek között itt emelnénk ki a tanár-diák vetélkedőt, ahol is cél a hallgatók és tanárok közötti átlagos egyetemi eseménytől eltérő kapcsolatteremtés. Az egyesület az ÁSZ napon is képviselteti magát azzal, hogy az egyes csapatsportokban egyesületi szinten indul, itt az egyes csoportok összeállításáért a szekciónk vállalja a felelősséget.

Minden évben az egyesület végzős, lediplomázott tagjait megtiszteljük azzal, hogy egy emlékfelidézős, képnézegetős búcsúztatóval lepjük meg őket, ennek lebonyolítását is a program végzi. Csapatunk megfelelő működéséhez a tagoknak ismerniük kell egymást, amelyet úgy segítünk elő, hogy az egyes szekcióüléseken nemcsak az egyesülettel kapcsolatos feladatokat beszéljük meg egymással, hanem előtérbe kerülnek az egyes tagokkal összefüggő történések megvitatása és az együttevések is.

Kelemen Bálint
Szekcióvezető
Papos Réka
Szekciótag
Ponta Petra Panna
Szekciótag
Nagyiván Adél
Szekciótag
Harangi Márk
Szekciótag
Barát Konrád
Szekciótag
Aracsi Vivien
Szekciótag
Hegyi Eszter
Szekciótag
Komár Kinga
Szekciótag