Program Szekció

Pro Jure Program Szekció

Hogy mi is a program szekció…?

Első hallásra sokan azt gondolják, hogy az egyes programokat kizárólag a mi szekciónk szervezi, bonyolítja le, ez olyan részben igaz is, hogy a szekció egyfajta háttérszervező, koordináló feladatot lát el az egyes programok kapcsán. Miután egyesületi szinten megtörtént az egyes programok megszavazása, a szekció tagjai a vezető közbenjárásával „felosztják” egymás között az egyes programokat és mindenki az adott program szervezőjével felveszi a kapcsolatot, tájékoztatja a többi szekciótagot a program időpontjáról, helyszínéről, költségeiről stb. és amennyiben a program szervezője segítséget kér, akkor be is segít az adott esemény lebonyolításában.

Emellett, mint minden más szekciónak a szekciónak is vannak olyan programjai, amelyet minden évben lebonyolít többek között itt emelnénk ki a tanár-diák vetélkedőt, ahol is cél a hallgatók és tanárok közötti átlagos egyetemi eseménytől eltérő kapcsolatteremtés. Az egyesület az ÁSZ napon is képviselteti magát azzal, hogy az egyes csapatsportokban egyesületi szinten indul, itt az egyes csoportok összeállításáért a szekciónk vállalja a felelősséget.

Minden évben az egyesület végzős, lediplomázott tagjait megtiszteljük azzal, hogy egy emlékfelidézős, képnézegetős búcsúztatóval lepjük meg őket, ennek lebonyolítását is a program végzi. Csapatunk megfelelő működéséhez a tagoknak ismerniük kell egymást, amelyet úgy segítünk elő, hogy az egyes szekcióüléseken nemcsak az egyesülettel kapcsolatos feladatokat beszéljük meg egymással, hanem előtérbe kerülnek az egyes tagokkal összefüggő történések megvitatása és az együttevések is.

 

Tagok

Approved

Visnyei Violetta
Szekciótag

Approved

Hegyi Eszter
Szekcióvezető

Approved

Rideg Zsófia Eszter
Szekciótag

Approved

Komár Kinga
Szekciótag

Approved

Székács Orsolya
Szekciótag

Approved

Papos Réka Dóra
Szekciótag

Approved

Balog Imola
Szekciótag

Approved

Dr. Németh György Attila